Diensten

Psychosociale therapie

Worstel je met vragen, ben je vastgelopen of zit je niet lekker in je vel? Door aandacht en ruimte te geven aan jouw specifieke (levens)vragen kan er opening ontstaan. Misschien herken je één of meer van de volgende dingen:

  • Je zit niet lekker in je vel;
  • Je hebt last van eenzaamheid of angst;
  • Je hebt te maken met rouw- en/of verliesverwerking;
  • Je hebt spanningen in je omgeving ten aanzien van gezinsleden, vrienden of werk;
  • Je worstelt met levensvragen;
  • Je leeft met onverwerkte trauma's.

Psychische problemen hebben te maken met je gevoelens en gedachten. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties. Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee. Ook kun je er lichamelijke klachten bij krijgen (zoals hoofdpijn, hartkloppingen, slecht slapen). Hoewel niet alles direct op te lossen is, is het goed om het met iemand te bespreken en samen te zoeken naar mogelijkheden om weer vooruit te kunnen. Je kunt vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen om te bespreken of gesprekken behulpzaam kunnen zijn.

Relatietherapie

Wil je meer uit je relatie halen? Zijn er spanningen in jullie relatie, ben je teleurgesteld of zoeken jullie juist verdieping? Wil je de onderlinge communicatie verbeteren? Het is de moeite waard om met elkaar in gesprek te gaan, samen contact te maken en de mogelijkheden te onderzoeken om (weer) meer met elkaar in verbinding te komen.

In relatietherapie help ik jullie op zoek te gaan naar die verbinding. Wat is nodig om (weer) in elkaars hart te kunnen kijken. Waar je werkelijk contact maakt, je je veilig voelt en daarbij tegelijkertijd jezelf kunt zijn. Om dat te bereiken is het belangrijk dat je beiden naar je eigen drijfveren en gedrag kunt kijken. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we de mogelijkheden en wensen voor hulp.

Coaching

Wil je je verder ontwikkelen in je werk? Loop je juist vast door de vele werkzaamheden waar je voor staat? Laat de stress niet de overhand krijgen maar onderzoek de mogelijkheden in jouw situatie.

Coaching is een begeleidingstraject waarin ik je ondersteun om werk-gerelateerde situaties het hoofd te bieden. Plezier hebben in je werk en je ontwikkelen tijdens je werkzaamheden is belangrijk en staat centraal tijdens het coaching traject. Een paar gesprekken kunnen al behulpzaam zijn. Bij coaching gaat het om de ontwikkelingsvraag. Het gaat er om dat je je bewust wordt van je mogelijkheden en je grenzen. Bij coaching gaan we uit van een recente situatie.

Kan ik je helpen of heb je een vraag?


Hoe ik werk


Kennismaking


Denk je dat ik je kan helpen? Het beste kun je me mailen of bellen om je vraag voor te leggen. Dan maken we een eerste afspraak, gratis en vrijblijvend. We maken kennis met elkaar en beslissen vervolgens allebei of het zin heeft om verdere afspraken te maken. Daarna stellen we aan de hand van de hulpvraag (jouw doel) een behandelplan op. Dit plan is de basis voor het therapieproces of coachingstraject. We zoeken samen naar aanknopingspunten die ervoor gezorgd hebben dat je hulp hebt gezocht.

Werkwijze


Tijdens de gesprekken werk ik vanuit integratieve therapie: het gebruik van verschillende methoden die helpen om problemen te structureren en te hanteren. Voorbeelden van deze therapievormen zijn de Transactionele Analyse (TA), Rationeel-Emotieve Therapie (RET), Gestalt en het Enneagram. Deze methoden helpen bij de bewustwording van waarom je dingen doet zoals je ze doet. De therapievormen geven inzicht in jouw gedrag en achterhalen wat jouw sterke punten en verbeterpunten zijn.

Veelgestelde vragen


Hoe zit het met de kwaliteit en de privacy?
Ik ben (complementair) geschoold tot psychosociaal therapeut. Deze opleiding is opgenomen in het SHO-register van CPION. Als therapeut ben ik aangesloten bij de NFG en opgenomen in het AGB-register. Deze codes zijn op verzoek op te vragen.

Uiteraard blijf ik de kwaliteit en inhoud van mijn vakkennis onderhouden door regelmatig scholing te volgen, literatuur te bestuderen en door deelname aan intervisie-bijeenkomsten met collega’s. Bovendien houd ik mij aan de regelgeving die het lidmaatschap van de beroepsvereniging NFG met zich meebrengt, waardoor kwaliteit tevens gewaarborgd is.

Je kunt en mag erop vertrouwen dat hetgeen wij tijdens onze sessie(s) bespreken door mij vertrouwelijk behandeld wordt, en zonder jouw instemming niet met derden zal worden besproken. (E.e.a. uiteraard binnen de wettelijke grenzen.)
Hoe zit het met de vergoedingen?
Door mijn lidmaatschap bij de NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg) bestaat de mogelijkheid om de therapiegesprekken vergoed te krijgen. Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening en de therapiegesprekken, worden vergoed. Coaching en relatietherapie vallen meestal buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar. Wil je weten of jij voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Ik ben in het bezit van het daarbij benodigde NFG registratienummer en de AGB codes. Deze zijn op verzoek op te vragen.
Ook kun je informeren bij de gemeente naar een AWBZ-vergoeding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of persoonsgebonden budget. Soms zijn er namelijk ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties.
Hoe snel kunnen we starten?
Na het kennismakingsgesprek kun je veelal binnen 1-2 weken starten met de therapie of coaching.
Wat zijn de tarieven?

  • Kennismakingsgesprek: gratis

  • Voor individuele vervolggesprekken wordt €80 per uur in rekening gebracht.

  • Voor uitkeringsgerechtigden of mensen met een laag inkomen geldt een gereduceerd tarief. Dit bedrag wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Kan ik gemaakte afspraken nog annuleren?
Reeds ingeplande consulten kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verzet door te bellen of een e-mail te sturen. Voor gemiste afspraken zonder bericht wordt 50% van de kosten van een gesprek in rekening gebracht.
Wat als ik ontevreden ben?
Mocht je onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden zijn, dan hoop ik dat je dit eerst met mij wilt bespreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet lukt of als het te moeilijk voor je is, dan kun je de NFG raadplegen: www.de-nfg.nl. Ik onderwerp me aan de beroepscode en tuchtrecht van de NFG.